Cup of Change

HET DOEL

Cup of Change 2020: The JEXtra Late Show gaat de straat op voor een grote groep ‘onzichtbare daklozen’. Een groep mensen die pech hebben gehad in hun leven en niet de juiste hulp krijgen. Stichting Op Weg Naar Huis zet zich in voor mensen die door onvoorziene omstandigheden dakloos zijn geworden en ’tussen wal en schip’ zijn geraakt. Zij hebben veelal geen psychische klachten of verslavingsproblemen en in sommige gevallen zelfs gewoon een baan…maar geen ‘dak!’. 

Iedere persoon die bij de stichting aanklopt heeft zijn eigen verhaal en dus een eigen plan van aanpak nodig. Gezamenlijk inventariseren en monitoren ze de situatie en gaan ze aan de slag!

De client heeft daarbij een actieve rol om zaken te regelen en te organiseren.
De zelfstandigheid en het motiveren wordt op deze wijze als zeer positief ervaren en draagt bij aan de vaak al beschadigde mentale gemoedstoestand van alle onzichtbare daklozen.

De eerste behoefte bij deze groep onzichtbare daklozen is een (tijdelijke) woonruimte, hier kunnen zij zich inschrijven en gaan ze samen met de stichting in alle rust bekijken waar behoefte aan is. Dat kan zijn een uitkering aanvragen, werk zoeken, schuldsanering ergelen enz.

‘Huis en werk’ vormen bij ons een basis om samen met de client een nieuwe toekomst uit te stippelen. Voor dit traject worden standaard 6 maanden uitgetrokken.

Door een gedegen selectie aan de poort en een grote eigen verantwoordelijkheid van de cliënt zijn wij onderscheidend in deze tak van hulpverlening. Mocht er meer en/of andere hulp nodig zijn ook dan kent de Stichting OWNH de weg. Door een breed netwerk kunnen zij gemakkelijk de juiste instanties bereiken.

Met onze campagne Cup of Change willen we aandacht vragen voor deze onzichtbare groep daklozen. Mensen zoals jij en ik die enkel pech hebben gehad. Door geld op te halen voor Stichting Op Weg Naar Huis kunnen we extra huisvesting en ondersteuning voor deze mensen bewerkstelligen. Voor 5 euro help je een van deze onzichtbare daklozen al 1 dag van de straat af!